Magdalena Obradović

direktorica Sajma
sajam@sanjamknjige.hr

Emina Popović

glavna producentica
emina@sanjamknjige.hr

Slavica Ćurković

producentica
slava@sanjamknjige.hr

Iris Mošnja

odnosi s javnošću
iris@sanjamknjige.hr

Denis Brandeis Fiala

voditelj prodaje
denis@sanjamknjige.hr

Vlatka Balinčić

savjetnica prodaje
vlatka@sanjamknjige.hr

ORGANIZATOR: Udruga Sa(n)jam knjige u Istri


SUORGANIZATOR: Castropola d.o.o.

SAVJET SAJMA: Anja Ademi (predstavnica Grada Pule), Slavica Ćurković (predstavnica Sajma), Marko Klausberger (predstavnik Zagrebačke banke), Lena Radunić (predstavnica Grada Pule), Vladimir Torbica (predstavnik Istarske županije)